TULImust 2023 konkursi finalistid

Go back
Töö pealkiri
Circle K B2B Meta Lead Generation kampaania
Töö lühikokkuvõte
Hästi teostatud Meta Lead Generation kampaania tõi hüppelise tõusu Circle K B2B kampaania päringute arvus tuues ettevõttele kvaliteetseid ja reaalseid kontakte, kes konverteerusid ka lepingulisteks äriklientideks. Kampaania ROI oli lausa 67 598,5%.
Mis oli töö eesmärk? Lisa palun konkreetsed numbrilised ja mõõdetavad eesmärgid.
Circle K põhitegevuseks on mootorikütuse ning toidu- ja esmatarbekaupade ning teenuste jaemüük. Circle K on Eesti suurima turuosaga mootorikütuste jaemüüja ning suurim automaatpesulate kett Eestis. Praeguseks on enam kui 10 000 Eesti ettevõtet valinud oma kütuse partneriks Circle K. Käesoleva aasta üks põhifookustest on ärikliendi kõnetamine ning kliendibaasi suurendamine. Antud kategoorias on konkurents äärmiselt tihe ning kõik ettevõtted tegutsevad lojaalsete klientide saamise nimel, kellest ärikliendid on ühed atraktiivseimad suuremate tarbitavate koguste ning sageduse poolest. Kliendid on mõjutatavad ka muudatustest majanduses, mis tähendab, et nende tundlikkuse tase on kõrge ja teenuste/toodete kasutamise otsuseid tehakse kaalutletumalt.
Peamine eesmärk oli tutvustada Circle K ärikliendi teenust ning Pro äppi – selle võimalusi, eeliseid ja tugevusi ning jõuda sealjuures spetsiifilise sihtrühmani. Kampaania tulemusena oodati uusi ärikliendi päringuid. Peamiseks sihtrühmaks olid ettevõtted autopargi suurusega vähemalt 1-4 masinat ja nende ettevõtete juhid ning otsustajad. Eesmärgini jõudmiseks oli vaja saavutada sihtrühma hulgas nähtavust ja teadlikkust ning koguda reaalseid kontakte.
Numbrilised eesmärgid:
10 uut kontakti nädalas
kvaliteetsete kontaktide osakaal 20%
CPA (cost per lead) soodsam kui 59€
Kirjelda lühidalt töö teostamise etappe.
Tulenevalt sihtrühma meediatarbimise uuringust, oli kampaania jaoks parim lahendus nii relevantsuse kui ka aktiveerimise vaatenurgast Meta Lead Generation formaadi kasutamine. Formaat koos karussell-reklaamlahendusega võimaldas tutvustada nii teenuse väärtuseid ja võimalusi kui ka koguda potentsiaalsete klientide kontakte ilma neid uuele maandumislehele saatmata. Karusselli formaat andis lisaks võimaluse ühe reklaamiga kõnetada erinevate vajadustega ärikliente, tuues fookusesse võimalikud probleemkohad, mida Circle K äriklienditeenus koos äpiga lahendavad.
Kasutatud lahendus võimaldas koguda kvaliteetseid kontakte otse reklaamkanalis, mis muutis kasutaja jaoks päringu vormistamise lihtsamaks, sest osad vormi väljad täideti kanali infoga automaatselt ning kliendi vaevaks oli vaid kontrollida oma andmed üle, klikkida “Submit” ning oodata Circle K poolset, nende ettevõttele sobivat, pakkumist.
Selleks, et jõuda relevantse sihtrühmani kasutasime lisaks demograafilisele (vanuseline ja keelekasutus) ka detailset huvide ja käitumuslike harjumuste alusel sihtimist. Suunates reklaami kasutajatale, kes huvituvad B2B teenustest, kes on teatud ajaperioodi jooksul ettevõtlusega alustanud, kelle ametinimetus on näiteks ettevõtte- või administratiivjuht või ka kasutajad, kes kuuluvad ettevõttes otsustajate kategooriasse. Aktiveerisime kampaania laiema parameetrite valikuga ning peale esimest nädalat välistasime üldisemad karakteristikud, et et sõnum jõuaks kõige relevantsema sihtrühmani.
Millised olid töö tulemused? Kas seatud eesmärgid said täidetud?
Meta Lead Form tõi 470€ eelarve ning kolme-nädalase perioodi jooksul kokku 90% rohkem päringuvormi täitmisi kui oli eesmärgistatud. Kogutud vormi täitmistest 70% olid kvaliteetsed kontaktid ning nendest 31,6% on juba ärikliendiks vormistatud. Ühe kontakti hinnaks kujunes 8,25€. Kvaliteetsete kontaktide osakaalu eesmärgi täitsime 3,5 kordselt ning CPA oli 86% planeeritust soodsam (olles vaid 8,25€). Nädalate lõikes saavutasime kontaktide kogumise arvu lõikes stabiilseid tulemusi. Kontaktid ei kordunud ning sagedus püsis optimaalsel tasemel.
Antud juhul on tegemist edukaima digitaalmeedia lahendusega Circle K B2B kampaaniate lõikes, tuues kvaliteetseid ja reaalseid kontakte, kes konverteerusid ka klientideks. Võttes arvesse ühe ärikliendi keskmist kütuseostu aastas, on tänu Meta Lead Generation formaadi toodud uute klientide aastase lisanduva potentsiaalse kütusekäibe juures ROI 675,985 (67 598,5 %), mis on suurepärane tulemus.
Lisaks suurepärastele äritulemustele, on antud kampaania saavutanud paremaid tulemusi ka võrreldes varasemate B2B kampaaniatega:
keskmisest klikimäärast 3 korda kõrgem keskmine klikimäär - CTR 0,8%   
enim Landing Page View’sid - keskmiselt 189% enam
planeeritust soodsaim Cost per Lead hind - CPL 8,25€ - 86% soodsam
enim reaalseid ärikliendi kontakte - 57 kontakti, millest 70% olid kvaliteetsed ja 31,6% vormistatud ärikliendiks
Valitud reklaamiformaat ning lahendus kindlustasid kliendi äriliste eesmärkide saavutamise ning kasvatasid kampaania tulemusi võrreldes varasemate sarnaste kampaaniatega.
Mis oli töös sellist, mis vääriks loomingulisuse ja uuenduslikkuse osas esiletõstmist?
Võttes arvesse nii kohalike turu-uuringute, varasemate kampaaniate kui ka teiste riikide Circle K kampaaniate kogemuse ja case-study’de andmeid, kasutasime spetsiaalselt sihtrühma jaoks välja töötatud erinevaid väärtuspakkumisi, segmenteerisime sihtrühmi, et nemad näeksid neile huvipakkuvamat väärtuspakkumist. Seda kõike tegime õiges kanalis, õigel ajal, kasutades Meta Lead Generation formaati, mis tegi potentsiaalse kliendi jaoks kogu protsessi märksa mugavamaks, sest ta nägi kohe ära väärtused-kasud, tutvus lisainfoga ning jättis automaatselt oma kontaktandmed edasise pakkumise saamiseks.