TULImust 2023 konkursi finalistid

Go back
Töö pealkiri
Pakendikeskus sotsiaalmeedias
Töö lühikokkuvõte
Pakendikeskuse päevakajalised reklaamid on teinud täiesti tavalisest pakendifirmast Eesti ühe tuntuima brändi, kelle reklaame ootavad paljud, sealhulgas ka meediaväljaanded. Lisaks tuntusele on kasvatatud ka käivet ja müüginumbreid. Seda kõike on suudetud teha viisil, mis ei eelda suuri meediainvesteeringuid.
Mis oli töö eesmärk? Lisa palun konkreetsed numbrilised ja mõõdetavad eesmärgid.
Tänapäeval on pakkematerjalide müügi valdkonnas hinnakonkurents väga tihe ja üheks eristumise võimaluseks ettevõttele on silmapaistev turundus. Eesmärk oli tutvustada ennekõike erinevaid tooteid, mida Pakendikeskusest osta saab ja kasvatada seeläbi tuntust, jälgijate ja fännide arvu ning toodete müüki. Lisaks hoida ja veelgi enam suurendada juba teada tuntud positsiooni, et Pakendikeskusel on võrreldes teiste brändidega kõige vingem, meelelahutuslikum ja põnevam sotsiaalmeedia konto Eestis. Eesmärk suurendada käibe kasvu 2-3% ja ROI 8%. Omaette eesmärkideks, et iga viies inimene tuleks otse kodulehele ja luua sedavõrd kvaliteetset sotsiaalmeedia sisu, et hoida meediainvesteeringud võimalikult madalal.
Kirjelda lühidalt töö teostamise etappe.
Hoides silma peal uudistel ja ühiskonnas toimuval, oleme iga hetk valmis reageerima uudistele ja pakkuma lahendust Pakendikeskuse toodete näol.Hoides silma peal uudistel ja ühiskonnas toimuval, oleme iga hetk valmis reageerima uudistele ja pakkuma lahendust Pakendikeskuse toodete näol. Hoides silma peal uudistel ja ühiskonnas toimuval, oleme iga hetk valmis reageerima uudistele ja pakkuma lahendust Pakendikeskuse toodete näol.Hoides silma peal uudistel ja ühiskonnas toimuval, olime/oleme iga hetk valmis reageerima uudistele ja pakkuma lahendust Pakendikeskuse toodete näol ehk tegu real-time marketingiga ja proovime reageerida võimalikult kiiresti (aga mitte iga uudise peale).
Millised olid töö tulemused? Kas seatud eesmärgid said täidetud?
Pakendikeskuse sotsiaalmeedia postitused on levinud orgaaniliselt väga hästi ja tänu sellele on õnnestunud hoida meediainvesteeringud madalal. Lisaks on tekkinud olukord, kus pea igast Pakendikeskuse reklaamist teevad meediaväljaanded omakorda uudise, mis tähendab veelgi suuremat tasuta reachi. Facebooki total reach 797 280 (orgaaniline 775 571, makstud 21 709). Orgaaniline levik 97,3%. Makstud levik: 2.7%. Kontakti hind: 0.005 eurot. Käibe kasv 5%. Turuosa kasv 7%. ROI 40%. Brändi tuntuse kasv. 27% Pakendikeskuse kodulehe koguliiklusest tuleb otse ehk direct kaudu ehk inimesed teavad kuhu tulla.
Mis oli töös sellist, mis vääriks loomingulisuse ja uuenduslikkuse osas esiletõstmist?
Pakendikeskus on tänu oma päevakajalistele ja äratuntavatele reklaamidele saavutanud turul unikaalse positsiooni. Pakendikeskuse reklaame ootavad paljud, sealhulgas ka meediaväljaanded. Tsiteerides ühte twitteri postitust "Kui vanasti ootasid kõik Nublu lugusid, siis nüüd oodatakse Pakendikeskuse reklaame"