TULImust 2023 konkursi finalistid

Go back
Töö pealkiri
Elisa IT Värbamiskampaania
Töö lühikokkuvõte
Elisa ei ole lihtsalt mobiilside operaator ja TV teenust osutav ettevõte, vaid ka IT tööandja ning soov on tuua teenuste arendusmeeskonnad oma majja sisse.
Samas puudub turul seos Elisa kui IT sektori tööandja osas, mistõttu oli vajadus nii kuvandi muutmiseks kui ka samal ajal vajalike ametikohtade täitmiseks. Olukorda raskendas ka kõrge nõudlus kogenud arendajate järgi.
Mis oli töö eesmärk? Lisa palun konkreetsed numbrilised ja mõõdetavad eesmärgid.
Elisa eesmärk oli täita kõik soovitud positsioonid 2023 aasta lõpuks. Et intervjuude periood on pikk ning koosneb mitmest voorust, tuli kampaaniaga alustada esimesel võimalusel.
Kokku värvata 6 erineva ametikoha peale 12 inimest (8 arendajat ning 4 spetsialisti), kellest esimesed 3 pidid alustama juba oktoobrist!
Ülesande tegi keeruliseks ka väga spetsiifiline sihtrühm, mis eeldas vähemalt 2. aastast kogemust valdkonnas (IOS, android, react) ning just nende töötajate leidmine oligi suurimaks väljakutseks.
Kampaania periood: 21.08 – 30.09.2023
Kirjelda lühidalt töö teostamise etappe.
Kampaania sihtrühm oli kitsas ning enne meediaplaani koostamist eeldas taustainfo kogumist, et aru saada, millised on efektiivsemad kanalid sihtrühma püüdmiseks.
Info kogumiseks kaardistasime ära IT huviliste sihtrühma Kantar Emori Atlase info põhjal, lisaks viidi läbi eraldi küsitlus Elisa IT valdkonna töötajate seas, milliseid meediakanaleid nad kasutavad ning kust otsitakse infot valdkonna kohta. Ja viimasena kõrvutasime agentuuri varasemate värbamiskampaaniate tulemusi kanalite lõikes, et valida välja võimalikult efektiivsed kanalid sihtrühmani jõudmisel.
Eelneva info põhjal sai kanalite valikul meie sisetunne selles osas kinnitust, et kampaania peamiseks kanaliks valida Internet, kuid lisakatvuse puhul otsustasime sel korral panustada sihitud välimeediale ehk pinnad olid valitud kohtadesse, kus sihtrühm kas töötada või liikuda võiks (IT ettevõtted, kesklinn, Ülemiste ja Tehnopoli piirkond). Valitud formaadiks oli Eurosize.
Veebikanalite osas oli peamiseks kriteeriumiks sihtimise võimalikkus, mida täpsem segmenteerimisvõimalus, seda parem. Et Elisa IT töötajate küsitlusest tuli mitmelgi puhul välja selline kanal nagu Reddit, siis otsustasime lisaks juba tuntumatele kanalitele nagu Facebook, Google ja LinkedIn kaasata ka selle. Olgugi, et katvuse potentsiaal oli seal madal, siis tegime panused kvaliteetsele liiklusele. Samuti võtsime kohe kampaania alguses seisukoha, et eraldi kohalike portaalide pindadele ei panusta.
Google reklaamide osas jagunes Discovery, YouTube ja Performance Max kampaaniate vahel. Viimase võimaluse kaasamine oli samuti veidi eksperimentaalne, kuid et kampaania maandumislehel olid selgelt mõõdetavad võimalused vormi täitmise näol olemas, siis andis see meile võimaluse kampaaniat seeläbi tulemuslikult optimeerida ning katsetada, kuidas sellise sisuga eesmärke võiks aidata täita.
Millised olid töö tulemused? Kas seatud eesmärgid said täidetud?
Kampaania on ületanud kõiki seatud ootusi.
Kodulehel kampaania tulemusel on täidetud kandideerimise vormi 154-l korral. Kokku on klient saanud 193 avaldust, mis näitab, et peamine osa kandideerimisi tuleb just läbi kampaanialehe ning valitud kanalite toel.
Kõrge kampaania keskmine CTR 1,08% on taganud selle, et reklaam on jõudnud õigete inimesteni ning see peegeldub ka hõivatud positsioonides.
Kampaania maandumislehel on tehtud 65 672 sessiooni, lehele on jõudnud 44 965 kasutajat
Et värbamisprotsess ei piirdu ainult CV saatmisega, siis lõplikud kokkuvõtted saab teha uue aasta alguses. Siiski, on tänaseks pooled soovitud positsioonidest juba täidetud ning 12-st ametikohast on täidetud 6 (algne eesmärk oli oktoobriks leida 3). Kliendi jaoks on oluliselt suurenenud ka sobilike kandidaatide andmebaas.
Nii näiteks on kogunenud vanemarendajate kandidaate 52, kellest pea pooled on Elisa jaoks täpselt sobiva profiiliga. See on märkimisväärne number, võttes arvesse, et kogenud arendajad ei ole need, kes tavaliselt ise kandideerivad.
Elisa värbamisturunduse juht Sigrit Keerd: „Meieni on jõudnud suurepärased kogemustega eksperdid. Värbamisprotsess ei ole küll veel täiesti läbi, kuid oleme edukalt püstitatud eesmärgis uute inimeste leidmise aja ja mahuga. Kui tavapäraselt vajab kogenud IT-ekspertide värbamine ka sihtotsingut juurde, siis hetkel ei ole me ka sellele vajadust näinud“.
Mis oli töös sellist, mis vääriks loomingulisuse ja uuenduslikkuse osas esiletõstmist?
Eriliseks võib eelkõige lugeda kampaania ülesehitust. Kuna sihtrühm oli kitsas ja väga spetsiifiline, siis valitud nišikanalid (Reddit ja LinkedIn) ning e-poelik tulemuspõhine lähenemine kampaania optimeerimisel.
Eriti hea meel on Redditi tulemuste üle. Kanal, millele me ei julgenud panna kõrgeid ootusi, kuid millele valdkonna spetsialistid eraldi tähelepanu juhtisid, on toiminud fenomenaalselt ning toonud kanalitest enim vormitäitmisi.
Mida aga kõige rohkem kaasa võtta on see, et kitsaste ja keerulisemate sihtrühmade püüdmiseks on suurepärased vahendid olemas ning soovitame julgemalt kasutada kanaleid, mis igapäevases meediamixis laialdast kasutamist ei leia (Reddit ja LinkedIn) ning eeltöö sihtrühmaga on oluline, leidmaks just neid kanaleid, kus soovitud profiiliga töötajat on võimalik leida.