TULImust 2023 konkursi finalistid

Go back
Töö pealkiri
Kuidas tulla määrimata suuskadega Olümpiavõitjaks? Coop Panga kaasus
Töö lühikokkuvõte
Coop Panga tarbimislaenude eesmärgiks on 2023. a. kasvada 20% vs 2022. a. tulemus. Kuigi kogu turg on 2022. a. võrreldes kasvanud 7,5%, on Coop Panga tarbimislaenude portfell kasvanud turust 3,3x kiiremini. Selleks on Coop Pank & Initiative kasutanud alates 2023. a. igakuiseid statistilisi mudeleid mille 91%’ne ennustustäpsus on muutnud meedia 38% efektiivsemaks ja kogu eesmärk ületatakse +26%.
Mis oli töö eesmärk? Lisa palun konkreetsed numbrilised ja mõõdetavad eesmärgid.
Tulenevalt börsiettevõtte staatusest on Coop Pank andnud välja erinevaid avalikke lubadusi, millest üheks on ka järjepidev kasumlik kasvamine.
2023. aasta eesmärk on kasvada 20% uusmüügi mahus. Seda keerulistes turutingimustes, mis väljendus eelkõige makrokliima jahenemises, konkurentide meediategevuse aktiivsuse kasvus ning hinnasurves meediapindadele.
Kirjelda lühidalt töö teostamise etappe.
1. Aastatel 2019-2022 töötas Initiative koostöös Analytical Alley’ga välja esimese statistilise mudeli, mida perioodiliselt uuendati.
2. 2023. aastal alustati täiesti uue lähenemise ehk igakuise dünaamilise statilise mudeldamisega, mis siinsel turul on üks unikaalsemaid analüütilisi meetodeid.
3. Kogu holistiline meediakanaliteülene mudel jooksutatakse igakuiselt uuesti, veendumaks kas on konkurentide tegevustest või muudest välistest faktoritest tingituna reaktsioone turul ja/või muutusi toote tarbimisel. Läbi selle uueneb meediastrateegia ja taktika. Tänu mudelist saadavale infole oleme järjepidevalt optimeerinud ja testinud erinevaid lahendusi nii online kui ka offline meedias, mis väljenduvad erinevates formaatides, ostumudelite katsetamises, sageduste, sihtgruppide või perioodide kasutamises.
4. Dünaamiliselt planeerides lähtume kõrgeima naturaalse nõudlusega päevadest ning optimeerime tegevusi nii online kui ka offline meedias maksimeerimaks ROI-d ja meedia müügimõju.
o Mudelist tulenevalt korrigeerisime online meedia mahte rohkem upper funnelisse. Mis läbi funneli ROI tõusis 107,1%.
o Dünaamilise planeerimise tulemusena suurenes offline meedia ROI 22,8%
Initiative koostöös Analytical Alley’ga viis läbi ka halo analüüsi, et uurida teiste Coop Panga toodete ja teenuste reklaami mõju tarbimislaenude müügile (halo efekt).

Tänu kogutud teadmistele ja meediastrateegiate korrigeerimisele kasvas Coop Panga teiste toodete meediamõju tarbimislaenude müügile 2023. aasta esimesel poolaastal 87%, vs 2022 PA1
Tulenevalt mudelist saadava sisendi ühe aspektina tegime vastavad muudatused, et vältida toodete omavahelist kannibalisatsiooni ja seeläbi kasvatada toodete ning teenuste omavahelise sünergiat.
Millised olid töö tulemused? Kas seatud eesmärgid said täidetud?
Initiative koostöös Analytical Alley’ga on esimese poolaastaga Coop Panga 2023 uusmüügi eesmärki ületanud 26%’ga.
2023 esimesel poolaastal on tarbimislaenude turg kasvanud 7,55% [statistika.eestipank.ee], seega on Coop Pank kogu turust kasvanud 3,3x kiiremini. Coop Pank ei ole mitte ainult täitnud seatud eesmärke, vaid on ka suurendanud oma tarbimislaenude turuosa.
Väga oluline on lisada, et antud tulemuse tõime 0,5% väiksema eelarvega, mis oli eelmise aasta samal perioodil.
Optimeerimise tulemusena tõusis meedia effektiivsus väikelaenu taotlustele 19,4% versus 2022 a.
Vaatamata madalamale eelarvele, suutsime tulemusi kasvatada, suurendades meediaefektiivsust (2023 PA1 vs 2022 PA1):
• Upper online funneli ROI kasvas 107,1%
• Offline ROI suurenes 22,8%
Mis oli töös sellist, mis vääriks loomingulisuse ja uuenduslikkuse osas esiletõstmist?
Aktiivne ja meediakanalite ülene (holistiline) mudeldamine teeb võimalikuks erinevatele muutustele reaktiivselt reageerida ning hinnata jooksvalt kanalite toimivust. Lisaks annab see hea ülevaate erinevate meediakanalite efektiivsusest, mis omakorda lihtsustab oluliselt kampaania optimeerimist ning vajadusel mahtude/eelarvete kohest ringi planeerimist.
Eriti olulist rolli mängib detailne ja pidevalt uuendatud mudeli loomine mastaapsete eelarvete puhul. Seega on dünaamiline ja vastavalt turule kiiresti reageeriv meedia fine tuning eriti olulise tähtsuse ja mõjuga. Seda näitavad väga selgelt ka Coop Panga tulemused.