TULImust 2023 konkursi finalistid

Go back
Töö pealkiri
Riigi Infosüsteemi Ameti teavituskampaania "Kontrolli üle!"
III KOHT
Töö lühikokkuvõte
Aitasime Riigi Infosüsteemi Ametil välja töötada ja ellu viia Eesti elanikele suunatud küberturvalise käitumise teavituskampaaniat. „Ole IT-vaatlik!“ kampaania jätkukampaania – „Kontrolli üle!“. Erinevates meediumites näitlikustasime ohtlikke olukordi ning illustreerisime, kuidas küberkurjategijad töötavad. Selle eesmärk oli tõsta teadlikkust küberhügieenist.
Mis oli töö eesmärk? Lisa palun konkreetsed numbrilised ja mõõdetavad eesmärgid.
Töö eesmärgiks oli 45+ vanuste sihtrühmas võimalikult suure katvuse saavutamine Eestis. Teiseks toetavaks eesmärgiks oli vanuserühmas 18-44 võimalikult suure katvuse saavutamine. Noorem sihtrühm oli oluline, kuna nemad toetavad vanemaid ja informeerivad neid; need, kes ise pole piisavalt teadlikud, said vajalikke teadmisi sellest, kuidas olla IT-vaatlik. Kampaaniad olid suunatud nii eesti- kui ka venekeelse elanikkonna suunas.

Eelarvet ja auditooriumi mahtu silmas pidades seadsime eesmärgiks 15,4 miljonit näitamist kanalites Meta, YouTube, GDN ja Google otsing kokku sagedusega 7-15 korda, millest omakorda jõuaksid reklaamiga interaktsioonini 60 500 korda. Millest sellised eesmärgid? Teadlikkuse tõstmise puhul pidime lähtuma võimalikult suurest katvusest sihtrühmas ning ka sagedusest, et sõnum oleks kasutajatele korduvalt esitatud ning jääks seeläbi paremini meelde.
Kirjelda lühidalt töö teostamise etappe.
Kuidas digiruumis sihtrühmadeni jõuda? Kampaania perioodil sihime digikanalites inimesi lähtuvalt sihtrühma vanuselisest jaotusest kahes erinvas rühmas – 45+, EE ja RU keelt kõnelevad kasutajad. Toetava sidusrühmani jõudmiseks sihime kasutajaid vanusevahemikus 18-44. Kasutajateni, kes veel digitaalseid vahendeid ja keskkondi ei kasuta, jõuame läbi traditsioonilise meedia.

Kampaania ülesehitus:

1. Sotsiaalmeediakanalitesse videosisu lisamine reklaamidena reach ja traffic faasidena, kus esmalt on eesmärgiks katvus ning seejärel kasutajate veebilehele toomine.

2. Google displeivõrgustiku kampaania, mis on paigutatud peamiselt suuremate Eesti meediaväljaannete veebilehtedele (staatilised visuaalid) ning erinevad paigutused EE ja RU saitidel.

3. Välimeediapinnad ja raadioreklaam, mis toetavad teadlikkuse tõstmist.

4. Taasturundus sotsiaalmeediakanalites ning displeivõrgustikus juba videosisu või veebilehega kokku puutunud kasutajatele.

5. Otsingureklaam – tüüpotsingutest lähtuvalt (internetipank; SEB; Swedbank, LHV; Coop; Luminor; Facebook; Delfi, Postimees, uudised, Õhtuleht; Vkontakte, YouTube; hot.ee, gmail, tutvumisportaal, elektri börsihind; pensionikeskus).
Millised olid töö tulemused? Kas seatud eesmärgid said täidetud?
Seatud eesmärgid said ületatud tänu kõrgemale klikitavuse määrale, mis kokku andsid tulemuse:
67% prognoositust rohkem näitamisi Meta, YouTube, GDN ja Google otsingus (prognoositud 15,4 miljonit vs. tegelik 25,8 miljonit)
3x rohkem interaktisoone kui prognoositud (prognoositud klikkide arv 60 500 vs. tegelik 181 250)

Sotsiaalkampaania „Ole IT-vaatlik“ järeluuringu andmetel pani kampaania mõtlema iga teise eestimaalase ning 13% uuris väidetavalt kampaania ajel täiendavalt ja 8% astus vähemalt ühe sammu, et enda või oma lähedaste turvalisust või privaatsust internetis suurendada.

Viimase 1-2 kuu jooksul nähtuna meenusid „IT-Vaatlik“ reklaamid puhtalt tunnuslause põhjal 45%-le vastanuist. See on väga hea tulemus, mille on taganud brändina kinnistunud tunnuslause kasutamise teadlik järjepidevus.
Mis oli töös sellist, mis vääriks loomingulisuse ja uuenduslikkuse osas esiletõstmist?
Eesti Keele Instituut kuulutas välja 2022. aasta “Selge Sõnumi” võitjad. Kategoorias “Tarbetekst koos tarbepildiga” märgiti ära meie, Riigi Infosüsteemi Ameti ja Agenda PRi ühistööna sündinud küberturvalisuse kampaania "Ole IT-vaatlik!" Tänu ettevõtete ja turundusagentuuride tublile koostööle ja targale tegutsemisele muutub meie inforuum järjest paremaks ning sõnumid selgemaks. Nagu peab küberruumis end hoidma, peab ka selget ja ilusat eesti keelt säilitama.