TULImust 2023 konkursi finalistid

Go back
Töö pealkiri
Me mõistame noori
Töö lühikokkuvõte
Perioodil 1. september 2022 – 1. oktoober 2023 viis SEB läbi rida noortele suunatud tegevusi, mille ühtseks eesmärgiks oli luua noorte seas positiivseid muutusi läbi pikaajaliste ja järjepidevate tegevuste. Aasta jooksul nügiti noori rahatarkuse teemal nii läbi avaliku kommunikatsiooni erinevates meediakanalites, noortele suunatud turunduskampaania kui ka erinevate programmide abil.
Mis oli töö eesmärk? Lisa palun konkreetsed numbrilised ja mõõdetavad eesmärgid.
SEB ambitsioon on viia noorte segmendis ellu positiivne muutus ning samas olla tugev eestkõneleja noorte rahatarkuse ning jätkusuutlikkuse teemadel. Aasta jooksul tehtud tegevuste eesmärk on arendada rahatarkasid noori, kes oskaksid ka täiskasvanutena rahaga targemini ringi käia ning teha jätkusuutlikumaid valikuid.

Brändingu eesmärk:
Suurendada nähtavust ning kasvatada SEB atraktiivsust noorte segmendis läbi järjepidevate ja pikaajaliste tegevuste.

Rahatarkuse edendamine:
Edendada Eesti noorte rahatarkust läbi SEB Koolisaadikute programmi ja seeläbi ka SEB brändi nähtavust suurendada. Koolisaadikute programmis osalejate arvu tõstmine 50% võrra.

Ärilised eesmärgid:
• Aasta jooksul suurendada kliendiks saamise määra eelmise aastaga võrreldes 110%
• Sõlmida 1100 uut ISIC kaardi lepingut.
• Tuua kampaaniaperioodil kampaania maandumislehtedele 30 000 külastust.

Makstud meedia eesmärk:
• Makstud meedia tulemusel jõuda üle 20 miljoni mitteunikaalse kasutajani
• Saada üle 100 000 kliki meie reklaamidel.

PR eesmärgid:
• SEB noorte valdkonna kõneisikute positsiooni tõstmine meedias ning ekspertpositsiooni tugevdamine – noorte valdkonna kõneisik kampaaniaperioodidel (september 2022, juuni-juuli 2023, september 2023) TOP 20 kogu pangandussektori kõneisikute hulka.
• Jõuda läbi meediategevuste lapsevanemate ja noorte finantsteemade kategoorias kampaaniaperioodidel (september 2022, juuni-juuli 2023, september 2023) pangandussektoris vähemalt teisele kohale.
Kirjelda lühidalt töö teostamise etappe.
September 2022
SEB korraldas uuringu, mille fookuses oli lastele antav taskuraha, mis sai laialdast kajastust. Tutvustasime uuringu tulemusi kooliaasta alguses, mil taskuraha küsimus on lapsevanemate jaoks aktuaalne.

Kevad/suvi 2023
Läti loovagentuuriga töötasime välja uuendusliku noortekampaania kontseptsiooni (kirjeldus punktis 4) kogu Baltikumile. Eesti agentuuridega adapteeriti kampaania siinsele turule sobivaks ning peasõnumiks sai „Me mõistame. Hooli iseendast ja liitu SEB-ga.“ Lisandusid all-sõnumid visuaalidele: „Hooletu? Ei. Pigem nagu järjekindel.“ „Ära hellitatud? Ei. Ma lihtsalt tean, mida tahan.“ „Tänamatu? Ei. Ma lihtsalt ei lepi tavalisega.“ „Laisk? Ei. Pigem nagu pühendunud.“

Kampaaniat saatsid meediategevused, kus SEB noortevaldkonna eksperdid tegid kokkuvõtteid aprillis SEB korraldatud noorte (18-29-aastased) seas tehtud uuringust ja andsid rahatarkuse nõu. Andsime sõna ka noortele endile - SEB praktikandid ja koolisaadikute programmi vilistlased rääkisid artiklites ja raadiointervjuudes oma kogemustest palgatööl, investeerimisvallas ja ettevõtluses.

August - september 2023
Augustist jätkus noortekaampaania teine laine, kus lansseerisime partnerpakkumised - #maisic kaardi omanikele soodustused poodides, restoranides. Uued liikmed said tasuta pileti NOËPi staadionikontserdile.
Lansseerisime #maisic kaardi – kampaania, mille peasõnumiks oli noortekampaania kontseptsioonist, noortele olulisest keskkonnahoiust ning toote omadusest lähtuvalt: „Maisist kaart? Jah. Sest hoolin keskkonnast.“
Korraldasime juba neljandat korda SEB Koolisaadikute programmi, mille eesmärgiks on kogu Eesti noorte rahatarkuse edendamine.
Jätkusid toetavad meediategevused – SEB kõneisikud esinesid raadios, samuti levitasime online meedias ekspert- ja nõuandelugusid noorte rahatarkusest. PR tegevused toetusid juulis lapsevanemate seas läbi viidud uuringutele, kus analüüsisime laste taskuraha ja rahatarkuse teemasid ning võrdlesime tulemusi möödunud aastaga.
Millised olid töö tulemused? Kas seatud eesmärgid said täidetud?
Uut konseptsiooni võib pidada väga edukaks ning tulemused järeldavad sihtrühma huvi pälvimist.

Brändingu eesmärgid täideti.
• Noortekampaania järeluuringust selgus, et 70% vastajatest (403 vastajat) märkas kampaaniat vähemalt ühes meediumis ning 25% neist seostasid selle tugevalt SEB brändiga. Nähtavuse sedavõrd kõrge tulemuse tõttu saab väita, et selle eesmärk on täidetud.
• Selgus ka, et kampaania oli 2x uudsem, tähelepanu äratavam, eristuvam, selgema sõnumiga, meeldejäävam ning ka kõrgema kvaliteediga võrreldes tavapäraste kampaaniatega.
• Ka Meaningful Brands 2023. a uuringust nähtub, et noorte segmendis on total rankingus SEB tulemus 3. positsioon (66.56) võrreldes koguvalimiga (4.positsioon, 64.84).

Ärilised eesmärgid täideti.
• Kliendiks saamise eesmärk täideti 100%, st kliendiks saamise määra suurendati võrreldes eelmise aastaga 110% (kuigi aasta pole veel läbi, siis saame hinnata, et eesmärk tuleb aasta lõpuks enam kui täis).
• ISIC kaardi lepingute eesmärk täideti 144%.
• Maandumislehtede eesmärk täideti 244%.
• Makstud meedia eesmärk täideti 150% mitteunikaalsete kasutajateni jõudmises ning 223% klikkide osas.

Rahatarkuse edendamise eesmärgid täideti.
• Varasema 30 noore asemel alustab sel aastal koolisaadikute programmis 85 noort üle Eesti, mis tähendab, et eesmärk täideti 189% ning on lootust jõuda vähemalt 2x suurema auditooriumini rahatarkuse loengutes ja seeläbi nähtavust noorte segmendis veelgi kasvatada.

PR eesmärgid said täidetud mitmekordselt.
• Aktiivsel kampaaniaperioodil oli Victoria Tkatš kogu pangandussektori TOP 20 kõneisiku seas, sealhulgas september 2022 (nr 7), juuli 2023 (nr 9) ja september 2023 (nr 17).
• SEB on lapsevanemate ja noorte finantsteemade kategoorias perioodil 2023. aasta jaanuar-september esikohal, seega ületasime eesmärki. Perioodil 1. september 2022 - 1. oktoober 2023 ilmus meedias nendel teemadel 143 SEB kajastust, mis jõudsid kokku 7,65 miljonil lugeja, kuulaja ja vaatajani.
Mis oli töös sellist, mis vääriks loomingulisuse ja uuenduslikkuse osas esiletõstmist?
SEB jaoks on sihtgrupi kaasamine väga oluline. Tavapärase reklaamikampaania asemel loodi kevadeks noortele täiesti uudse kontseptsiooniga kampaania, mille aluseks võtsime mitu uuringut, kust korjasime välja need teemad, mis noori kõnetavad ja mida nad pangalt ootavad, et saaksime pangana nende arengut igakülgselt toetada. Uuringute tulemusel valmis noorte endi kirja pandud peegeldus tänapäeva noorsoost – kuidas nad ennast tunnevad, millised hirmud, vajadused ja ootused neil on. Kontseptsiooni peamist elementi – reklaamvideot – testiti 15 sihtgrupi esindajaga neuroturunduse laboris Tartu Ülikoolis ning kohandati vastavalt tulemustele.

SEB noortekampaania on loodud noortelt noortele – see on justkui tänapäeva noorsoo manifest. Kampaania alustalad on teemad, mis tänastele noortele korda lähevad ning omavad ka positiivset ühiskondlikku mõju – kuidas olla jätkusuutlikum, kuid samas ka rahaga targemini ringi käia.

Me usume, et ainult noori päriselt kaasates saame luua pikaajalist väärtust ja positiivset muutust. Ainukese pangana Eestis pakume noortele nende endi poolt väljatöötatud #maisic pangakaarti. Eelmisel aastal lansseerisime #maisic kaardi turundamiseks kampaania, mis valmis samuti koostöös noortega – kolme andeka noore kunstnikuga.

Ka rahatarkuse edendamise vallas on SEB Koolisaadikute programm unikaalne. Ainukese pangana Eestis koolitame igal aastal mitukümmend ambitsioonikat noort, kes omakorda edendavad tuhandete omavanuste rahatarkust igal aastal.