TULImust 2023 konkursi finalistid

Go back
Töö pealkiri
Wise Mission Days 23
II KOHT
Töö lühikokkuvõte
Rahvusvahelise tehnoloogiaettevõtte Wise iga-aastane töötajate kokkutulek. Üle 2500 osaleja kogunes Tallinnasse, kus kahe päeva jooksul toimus konverents, meeskonnatöö tegevused ja seltskondlikud koosviibimised.
Mis oli töö eesmärk? Lisa palun konkreetsed numbrilised ja mõõdetavad eesmärgid.
Meil oli 3 eesmärki Mission Days 23 üritusel.

1. Päriselt aru saada millest ja kui suures ulatuses tuleb sellises mastaabis korporatiivürituse keskkonnamõju, et saaksime edaspidi ürituste produktsiooni planeerida teaduspõhiste andmete, mitte pelgalt eelduste ja üldlevinud arvamuste põhjal. Ja et me saaksime nende tulemuste põhjal luua reaalse ürituste keskkonnamõju mõõtmise mudeli, mis võimaldaks meil kõiki üritusi korraldada minimaalse keskkonnamõjuga.

2. Wise rahvusvahelisus ja 5000 töötajaga kollektiiv 17 riigis muudab nad väga suure mõjuga sihtgupiks, seega oli oluliseks eesmärgiks tõsta osalejate teadlikust jätkusuutlikusest ning mõjutada Wise otsustajate tasandit, et nad jätkaksid jätkusuutlikkuse prioritiseerimist kõikidel ettevõtte üritustel globaalselt (sh ka nendel, mida Jolos ei korralda).

3. Minimeerida iga-aastast 2500 inimese kahepäevase kogunemise jalajälge nii palju kui võimalik ja innustada allhankijaid keskkonnateadlikele tegudele, et kogu ürituste valdkond Eestis kestlikkuse osas areneks.
Kirjelda lühidalt töö teostamise etappe.
1. Koolitasime ja juhendasime jätkusuutlikkuse eesmärke 600-liikmelisele meeskonnale. Tõstsime külaliste teadlikkust ja tutvustasime kestlikke meetmeid ürituse ametlikul veebilehel ja ürituse ajal suurtel ekraanidel.

2. Koostasime küsimustikud ja andmete kogumise vormid.

3. Kogusime väga detailseid andmeid. Alates vee- ja elektrinäitudest kuni iga pakutud ürdi, porgandi ja kokteili kaaluni. Kogusime kokku enam kui 500 korraldusmeeskonna liikme ja kauba transpordi info ning Wiserite rahvusvahelise ja Eesti sisese transpordi ning majutuse andmed. Isegi selle, kui palju diislit läks soojenditesse ja kahveltõstukitesse. Kaalusime eraldi kõik jäätmeliigid ja tarnitud kaubad, et saada korrektsed andmed oma mõõtmise mudeli loomiseks.

4. Andmete mõõtmine. Selleks, et üksikasjalikult kindlaks teha kõikide ürituste komponentide keskkonnamõjusid, töötasime koostöös keskkonnaekspertidega välja spetsiaalse elutsükli analüüsil põhineva töörista, millega mõõtsime eraldi ära nii transpordi, majutuse, materjalide, söökide ja jookide, energia ning tarbevee süsiniku jalajälje mõõtmiseks. See on süsteemne lähenemisviis, mis võimaldab üksikasjalikult kindlaks teha kõikide ürituse komponentide keskkonnamõjusid. Elutsükli analüüs hõlmab etappe alates tooraine kaevandamisest/ kasvatamisest kuni utiliseerimiseni.

5. Andmete analüüs ja raporti koostamine. Neid andmeid kasutades viisime läbi põhjaliku analüüsi, et määrata kindlaks tulevased toidu- joogivalikud, materjalivalikud ning sündmuste toimumiskohad, et minimeerida ürituse süsiniku jalajälge. Analüüsi tulemuseks sai 83-lk pikkune ürituse jätkusuutlikkuse raport koos soovitustega järgmiste ürituste keskkonna jalajälje minimeerimiseks, mida jagati kõikide Wise töötajatega.

Me ei lootnud ühelegi veebipõhisele valmisolevale süsinikuheite kalkulaatorile, selle asemel läksime ise sügavale teema sisse. Tänu sellele on meil nüüd teadmine, mis tegelikult mõju avaldab ja mis on lihtsalt kasutu rohepesu. Andmed on kõige alus.
Millised olid töö tulemused? Kas seatud eesmärgid said täidetud?
1. Suurim mõju tuleneb päriselu andmete enneolematust detailsusest. See mudel koos olemasolevate andmetega võimaldab meil edaspidi üritusi korraldada teaduslike andmete, mitte pelgalt kõhutunde põhjal. Ainuüksi toidu ja joogi osas on meil üle 2000 erineva toiduaine ja joogi CO2 arvutatud. Kokku on meil tehtud üle 10 000 üksikobjekti CO2 arvutuse. Me teame täpselt, kui suur on keskkonna jalajälje erinevus šokolaadikoogil või või oliiviõliga; mis on vahe kui kasutada dekoratsioonides polüestrit või puuvilla jne.

2. Lisaks ürituse eel ja ajal tehtud jätkusuutlikkuse kommunikatsioonile jagati jätkusuutlikkuse raportit kõikide Wise töötajatega. Me näitasime Wiseritele, kuidas tehtud valikud avaldavad mõju nii üritusel kui ka igapäevaelus. See tekitas rohenügimise efekti töötajate endi seas kui ka ettevõtette sees laiemalt. Töötajatelt saadi positiivset tagasisidet, et teemale tähelepanu pöörame ning tekkis eraldi grupp, kus pakuti omapoolseid ideid ja esitati küsimusi. Wise on otsustanud jätkusuutlikkust prioritiseerida ja ürituse jalajälge mõõta lisaks ka kvartaalsetel üritustel. Kogu protsess ja tulemuste nägemine andis pinnase selleks, et Wise paneb nüüd globaalsel tasandil paika pikaaegse kestliku lähenemise ja standardiseerib ürituste korraldamist globaalsel tasandil.

3. Meie otseste keskkonnasäästlike tegevuste (roheenergiale üleminek Unibet Arenal ja Krulli kvartalis, taimne liha loomse asemel, taastuvtoorainest diislikütus bussides ja soojuskiirgurites ning peo asukoht kesklinnas) heitkoguste kogusääst oli 27 240 kg CO2 ekv. See võrdub 4 autosõiduga ümber maakera. Kusjuures nende meetmete lisakulu oli alla 1% kogueelarvest. Tõestasime, et jätkusuutlikel lahendustel ei ole alati kõrgeid hindu ja Wise peaks järgima samu põhimõtteid kõigil oma ettevõtte üritustel. Ka mitte vähe oluline on see, et Eesti suurim ürituste toimumiskoht Unibet Arena jätkas roheenergia kasutamist ka peale meie üritust ning cateringi partner tuli välja uue vegan sarjaga.
Mis oli töös sellist, mis vääriks loomingulisuse ja uuenduslikkuse osas esiletõstmist?
Loomingulisus ja uuenduslikkus peitus selles, et me sellise mastaabiga üritusel nii detailselt kõiki üritust puudutavaid andmeid kogusime ja selle põhjal oma jätkusuutlikkuse analüüsimise ja raporteerimise süsteemi lõime. See annab meile võimaluse muuta ürituse keskkonnamõjude analüüsi ürituste standardosaks.

Uuenduslikult kasutasime NFC käepaelu, mis andis meile võimaluse jälgida täpselt osalejate liikumist ning söögi-joogi tarbimist. Kogudes pikaajaliselt ja süsteemselt selliseid andmeid oskame tulevikus paremini analüüsida ja pakkuda õigeid toidukoguseid, menüüd, toimumiskohti jne.

Esiletõstmist väärib see, et juhtivale rahvusvahelisele kliimaplatvormile Watershed avaldas meie tehtud analüüs ja raport väga muljet, ning kuigi Wise’l oleks võimalus ka Watershedilt ürituse süsiniku jalajälje mõõtmist sisse osta, on nad just tänu meie välja töötatud raporteerimismudelile otsustanud teha seda ka edaspidi Jolosega ning lisaks Mission Days üritusele ka ettevõtte kvartaalsetel üritustel.