TULImust 2023 konkursi finalistid

Go back
Töö pealkiri
Oh My Star
III KOHT
Töö lühikokkuvõte
Tallinki uue süstiklaeva MyStari ehitus venis tänu koroonale ja Ukraina sõjale. Lõpuks laev aga saabus ja ületas kõik ootused. Nii emotsioonide kui reisijate arvu osas. Oma osa oli selles kindlasti mitmeetapilisel reklaamikampaanial ja laiahaardelisel mõjuisikute kaasamisel. Palun vaata kindlasti ka case study videot https://vimeo.com/manage/videos/819140816
Mis oli töö eesmärk? Lisa palun konkreetsed numbrilised ja mõõdetavad eesmärgid.
Eesmärk oli teavitada avalikkust Tallinki uue laeva saabumisest. Samuti soovisime kasvatada reisijate arvu Tallinn-Helsinki liinil ning ka kliendirahulolu. Tallinki transactional NPS eesmärk 2023 oli +6 punkti.
Kirjelda lühidalt töö teostamise etappe.
Alustasime tiiserkampaaniaga. Kuna laeva alles ehitati, siis ei saanud me laevas filmida ega pildistada. Seega kasutasime MyStari 3D jooniseid ja LED stuudiot. Sõnumis mängisime laeva enda nime ja tuntud OMG väljendiga. Kui laev saabus, toimusid pressi- ja mõjuisikute üritused. Siis saime ka laevas filmida ning pildistada kampaaniamaterjali. Humoorikad videod
tõid esile uue laeva ägedused ning kutsusid MyStari ise kogema.
Millised olid töö tulemused? Kas seatud eesmärgid said täidetud?
Jaanuarikuus langeb reisijate arv tavaliselt drastiliselt. MyStari lansseerimiskampaania tegevustega õnnestus meil aga seda trendi muuta. 2022. aasta jaanuariga võrreldes kasvas 2023. aasta jaanuari reisijate arv 72% ning Tallink ületas seatud eesmärke 12,8 % võrra. Transactional NPS kasvas 2023. aasta septembri lõpuks +11%, olles 2 korda kõrgem seatud eesmärgist.
Mis oli töös sellist, mis vääriks loomingulisuse ja uuenduslikkuse osas esiletõstmist?
Laeva nimi andis hea võimaluse kelmikaks sõnamänguks tuntud väljendi OMG ainetel. Ja kuna ehituse ajal ei saanud laevas filmida, siis lahendasime tiiserkampaania humoorikalt 3D jooniste ja LED-stuudio abil. Samuti lähenesime huumoriga ka lansseerimiskampaaniale, kasutades Tallink Shuttle'i reklaaminägusid. Lisaks tegime välimeedia erilahendusi ning mõjuisikute reis sai palju vastukaja.