TULImust 2023 konkursi finalistid

Go back
Töö pealkiri
Promoty orgaanilise Google’i liikluse kasv 224% nelja kuuga
Töö lühikokkuvõte
Idusektori keeruliste aegade keskel oli SEO saanud Promoty olulisimaks turunduskanaliks, mis tõi kümneid tuhandeid külastusi kuus.

Kuna aga üheliikmelise turundustiimi suurimaks pudelikaelaks oli ajaline ressurss, löödi käed SEO protsesside automatiseerimiseks ContentGecko platvormiga.

Koostöö tulemusel kasvas Promoty orgaaniline Google’i liiklus nelja kuuga 224% — 18 000 pealt 58 400 peale.
Mis oli töö eesmärk? Lisa palun konkreetsed numbrilised ja mõõdetavad eesmärgid.
Eesmärk oli kasvatada Promoty orgaaniline liiklus 8 kuu jooksul 18 000 pealt 90 000 külastuse peale.
Kirjelda lühidalt töö teostamise etappe.
Eksponentsiaalse kasvu saavutamiseks valisime välja kaks strateegiat:

1. ContentGecko “Breakout Page” metoodika abil selgitati välja, kus saaks võimalikult väikse muudatusega võimalikult suure tulemuse.

Antud metoodika näeb ette, et üks URL saab relevantne olla vaid kindlale hulgale otsinguterminitele. Kui üks URL proovib katta liiga palju märksõnu, siis selle efektiivsus langeb. Selle põhjal käidi läbi Promoty varasemalt avaldatud sisu ja restruktureeriti seda vastavalt ContentGecko sisendile.

2. Lisaks loodi automaatselt sadu blogiartiklieid sellest, kuidas leida influencereid erinevates riikides, osariikides ja linnades.

Promoty tiim kirjutas valmis põhja, kus selgitas erinevaid viise sotsiaalmeedia influencer’ite leidmiseks. ContentGecko lokaliseeris iga blogiartikli ning lisas sinna Promoty API abil nimekirja suurimatest kohalikest sisuloojatest.

Maksimaalse kasu saamiseks tuli appi Promoty arendusmeeskond, kes modifitseeris Promoty API-t nii, et see integreeruks ContentGecko platvormiga. Seeläbi suutis Promoty ära automatiseerida kõik sammud: ideede genereerimisest ja prioritiseerimisest kuni sisu loomiseni.
Millised olid töö tulemused? Kas seatud eesmärgid said täidetud?
Eesmärk leida võimalused eksponentsiaalseks kasvuks ning liikuda strateegiliselt tulemuseni 90 000 klikki kuus sai täidetud.

• Orgaaniline Google’i liiklus kasvas 224% — 18,000 pealt 58,400 külastaja peale kuus

• Registreerunud kasutajate arv kasvas 45% võrra.
Mis oli töös sellist, mis vääriks loomingulisuse ja uuenduslikkuse osas esiletõstmist?
• Andmete oskuslik ärakasutamine sisu loomisel. Promoty 250 miljoni sisuloojaga andmebaasist tõmmati API abil igasse blogiartiklisse relevantsete influencerite list.

• Artiklite loomise protsess oli täielikult automatiseeritud – samas pakkus loodud sisu lugejale väärtust, mida ta otsis.

• AI tööriistade kasutamine, samuti inimese ja AI vaheline koostöö. ContentGecko võimaldas siduda aastate jooksul kogunenud influencer turunduse teadmised AI jõudluse ning agregeeritud andmetega.

• SEO strateegia kasutas ContentGecko “Cluster Matching” tehnoloogiat, mis sisuliselt tähendab matemaatiliselt kõige täpsemat märksõnade grupeerimist, et iga sisuleht täidaks õiget eesmärki ning kasutaks ainult vajalikke märksõnu.