Juhend

Hea turundusvaldkonna arendaja, Turundajate Liidul on suur rõõm alustada Eesti turul uuendusliku konkursiga, mis hindab projektide/tööde tulemusi, efektiivsust ja andmete kasutamist. 

TULImusta konkursil saavad osaleda nii ühekordsed projektid, mahukad turunduskampaaniad kui ka pikaajalised programmid, mis sobivad  ühte meie neljast kategooriast.

Ootame aktiivset osavõttu kliendi-/brändiesindajatelt ja kõikide valdkondade agentuuridelt, kuna edu võti peitub koostöös. Loodame siiralt, et soovid konkursil osaleda ja enda töid laiema üldsusega jagada.

Loe palun läbi allolev juhend ja täida avaldus aadressil defol.io/tulimust/2022. Parimate autasustamine toimub 3. novembril Making Sense konverentsi raames. Igas kategoorias jagatakse  I, II ja III koht. Lisaks antakse välja kategooriateülene Grand Prix

Küsimuste korral kirjuta palun e-postile

Head osalemist ja jõudu avalduse täitmisel!

Töö esita siin

Üldpõhimõtted

 • Konkurssi TULImust korraldab Turundajate Liit MTÜ (edaspidi: TULI).
 • TULImustal saavad osaleda ainult Eesti Vabariigis registreeritud firmade ja/või Eesti Vabariigis alalist elukohta omavate eraisikute tööd.
 • Esitatavate tööde ilmumise vahemik peab olema 1. september 2021 kuni 1. oktoober 2022.
 • Konkursil osalevad tööd peavad olema Eesti Vabariigis kehtivate seadustega kooskõlas. 
 • Kõikides kategooriates on lubatud esitada ka enda jaoks tehtud töid: esitaja võib olla nii agentuur, üksikisik kui ka klient/tellija.
 • TULImustale on oodatud projektid, mis on olnud nähtavad nii avalikes meediakanalites kui ka olnud kasutusel ettevõtte omakanalites (otsepakkumised, koduleht, kliendiüritused jne).
 • Projekt/töö võib olla planeeritud kas Eestisse ja/või välisturgudele.
 • Avaldamata töid (nn ghost’e) konkursile esitada ei tohi. 
 • Töid puudutavate täpsustavate küsimuste korral on nii žüriil kui ka konkursi korraldajal õigus esitajalt aru pärida.
 • Konkursil osaleja peab tagama, et tellija on andnud talle loa tööd esitada ja esitajal on õigus esitada konkursile konkreetset intellektuaalset omandit.
 • Konkursil osaleja annab loa TULImusta korraldajale kasutada esitatud töid TULImusta ja selle korraldaja tegevuse kommunikatsiooniks näitustel, kodulehel, sotsiaalmeedias, traditsioonilises meedias ja teistes keskkondades, kus see võib olla vajalik.
 • Konkursil osaleja on teadlik, et TULImusta korraldajal on õigus kasutada punktis 11 kirjeldatud keskkondades tööde esitamisega kaasnevaid selgitavaid tekste/ töö kirjeldusi sh tööde loojate andmeid.
 • Žüriil on õigus keelduda rassismi, sallimatust või ebaseaduslikku käitumist õhutavate tööde hindamisest.
 • Žüriil on õigus enne hindamist kõrvaldada tööd, mis ei vasta osalemistingimustele. Iga konkreetse töö esitajale antakse sellest teada.
 • Konkursitöö tohib esitada ühte kategooriasse ainult üks osapool. Juhul, kui töö soovivad esitada nii agentuur kui ka tellija, tuleb neil omavahel kokku leppida, kes on töö esitaja. Kui sama töö esitab kaks või enam organisatsiooni, arvestatakse ainult ajaliselt esimesena esitatut.
 • Konkursitöö võib esitada eesti või inglise keeles.
 • Konkursil osaleja ja žürii liige kinnitab, et ei riku oma tegevusega TULImusta ja selle korraldaja mainet.
 • TULImusta korraldaja kinnitab, et ei riku oma tegevusega konkursil osaleja ja žüriiliikme mainet välja arvatud juhul, kui konkursil osaleja või žüriiliige on rikkunud konkursi üldpõhimõtteid, millega võib kaasneda konkursi korraldajale asjakohane sõnavõtt meedias.

PDF versioonis juhendi saad alla laadida tulimust_juhend_2022-docx-1.

Tähtajad

 • Tööde ametlik vastuvõtt: 3. oktoober (esmaspäev) – 24. oktoober (esmaspäev) kell 23.59.
 • TULImusta auhindade jagamine toimub 3. novembril (neljapäev) Making Sense konverentsi raames.
 • Esitatavate tööde ilmumise vahemik peab olema: 1. september 2021 kuni 1. oktoober 2022.
 • Tööde esitamise keskkond: defol.io/tulimust/2022

TASUD

Kõik tööd tuleb nõuetekohaselt esitada ja esitamise eest tasuda Defol.io keskkonnas.

Esitatud tööde eest on võimalik tasuda arve alusel pangaülekandega. Defol.io keskkonnas on võimalik makstud tööde eest genereerida arve. Mitme töö esitamisel on soovitatav genereerida üks arve. 

TULImustal osalevad tööd, mille eest on tasu laekunud hiljemalt 31.10.2022.

Mittekvalifitseeruvate tööde eest tasutud osalemistasu ei tagastata.

 • TÖÖ ESITAMINE TULI LIIKMELE 48 € + km
 • MITTELIIKMELE MAKSAB TÖÖ ESITAMINE 60 €  + km

 

TÖÖDE ESITAMINE

Töid saab esitada: defol.io/tulimust/2022

Juhend Defol.io kasutamise kohta asub siin: https://tulimust.ee/defolio-juhend/

TULImust avaldus:

 • Projekti/töö nimi
 • Töö lühikirjeldus kuni 400 tähemärki
 • Töö esitaja ja projektiga seotud ettevõtete/inimeste andmed (ettevõte/bränd, koostööpartnerid/agentuurid, projektiga seotud inimesed ja nende ametinimetused)
 • Projekti/töö esitaja telefoninumber ja e-posti aadress, mida kasutatakse ainult juhul, kui on organisatoorseid küsimusi (näiteks žürii soovib esitada lisaküsimusi, töö valitakse auhinnasaajate hulka jne).
 • Soovi korral lisa kuni 3 loovlahendust, mis aitavad tööd paremini mõista ja hinnata.
 • PDF fail (faili suurus maksimaalselt 10 MB), milles on vastatud küsimustele:
 1. Mis oli töö eesmärk? Lisa palun konkreetsed numbrilised ja mõõdetavad eesmärgid.
 2. Kirjelda lühidalt töö teostamise etappe.
 3. Millised olid töö tulemused? Kas seatud eesmärgid said täidetud?
 4. Mis oli töös sellist, mis vääriks loomingulisuse ja uuenduslikkuse osas esiletõstmist?

Iga küsimuse vastus võib olla maksimaalselt 2000 tähemärki.

 

KATEGOORIA: Brändikontakt

Kategoorias hinnatakse seda, kui hästi on sihtrühmani viidud brändi kuvand, sõnum ja emotsioon. Kuidas on õnnestunud võimendada brändi emotsioone, tugevdada sidet brändi ja tarbija vahel, kaasata sihtrühma ja luua positiivne (kasutaja)kogemus.

Hinnatakse: Eesmärk 30%, teostus 35%, tulemuslikkus 25%, loomingulisus 10% 

Osalemiseks tuleb täita Defol.io lehel TULImust avaldus:

 • Projekti/töö nimi
 • Töö lühikirjeldus kuni 400 tähemärki
 • Töö esitaja ja projektiga seotud ettevõtete/inimeste andmed (ettevõte/bränd, koostööpartnerid/agentuurid, projektiga seotud inimesed ja nende ametinimetused)
 • Projekti/töö esitaja telefoninumber ja e-posti aadress, mida kasutatakse ainult juhul, kui on organisatoorseid küsimusi (näiteks žürii soovib esitada lisaküsimusi, töö valitakse auhinnasaajate hulka jne).
 • Soovi korral lisa kuni 3 loovlahendust, mis aitavad tööd paremini mõista ja hinnata.
 • PDF fail (faili suurus maksimaalselt 10 MB), milles on vastatud küsimustele:
 1. Mis oli töö eesmärk? Lisa palun konkreetsed numbrilised ja mõõdetavad eesmärgid.
 2. Kirjelda lühidalt töö teostamise etappe
 3. Millised olid töö tulemused? Kas seatud eesmärgid said täidetud?
 4. Mis oli töös sellist, mis vääriks loomingulisuse ja uuenduslikkuse osas esiletõstmist?

Iga küsimuse vastus võib olla maksimaalselt 2000 tähemärki.

 

KATEGOORIA: Positiivne muutus

Kategoorias hinnatakse turundustegevusi, mille tegelik mõju (kasu, muutus) avaldub enamasti pikaajaliselt. Need on näiteks sponsorlus- ja heategevuslikud programmid, lojaalsust parandavad tegevused, kestlikku tegevust ja jätkusuutlikkust toetavad projektid. Taoliste tööde puhul on raske saada koheseid tulemusi, samas on võimalik näidata seda, kuidas tegevust plaanitakse ellu viia ja kuidas mõõdetakse eri etappide edukust.

Hinnatakse: Eesmärk 30%, teostus 35%, tulemuslikkus 25%, loomingulisus 10% 

Osalemiseks tuleb täita Defol.io lehel TULImust avaldus:

 • Projekti/töö nimi
 • Töö lühikirjeldus kuni 400 tähemärki
 • Töö esitaja ja projektiga seotud ettevõtete/inimeste andmed (ettevõte/bränd, koostööpartnerid/agentuurid, projektiga seotud inimesed ja nende ametinimetused)
 • Projekti/töö esitaja telefoninumber ja e-posti aadress, mida kasutatakse ainult juhul, kui on organisatoorseid küsimusi (näiteks žürii soovib esitada lisaküsimusi, töö valitakse auhinnasaajate hulka jne).
 • Soovi korral lisa kuni 3 loovlahendust, mis aitavad tööd paremini mõista ja hinnata.
 • PDF fail (faili suurus maksimaalselt 10 MB), milles on vastatud küsimustele:
 1. Mis oli töö eesmärk? Lisa palun konkreetsed numbrilised ja mõõdetavad eesmärgid.
 2. Kirjelda lühidalt töö teostamise etappe
 3. Millised olid töö tulemused? Kas seatud eesmärgid said täidetud?
 4. Mis oli töös sellist, mis vääriks loomingulisuse ja uuenduslikkuse osas esiletõstmist?

Iga küsimuse vastus võib olla maksimaalselt 2000 tähemärki.

 

KATEGOORIA: Andmekasutus

Kategoorias hinnatakse, kuidas tulenevalt andmeanalüüsist ja/või tarbija insight’idest on saavutatud edukad tulemused vastavalt seatud eesmärkidele. Siia alla sobivad kõik turunduslikud projektid, kus on saavutatud edu või tehtud midagi teisiti tänu andmetest saadud infole.

Hinnatakse: Eesmärk 25%, teostus 30%, tulemuslikkus 35%, loomingulisus 10%

Osalemiseks tuleb täita Defol.io lehel TULImust avaldus:

 • Projekti/töö nimi
 • Töö lühikirjeldus kuni 400 tähemärki
 • Töö esitaja ja projektiga seotud ettevõtete/inimeste andmed (ettevõte/bränd, koostööpartnerid/agentuurid, projektiga seotud inimesed ja nende ametinimetused)
 • Projekti/töö esitaja telefoninumber ja e-posti aadress, mida kasutatakse ainult juhul, kui on organisatoorseid küsimusi (näiteks žürii soovib esitada lisaküsimusi, töö valitakse auhinnasaajate hulka jne).
 • Soovi korral lisa kuni 3 loovlahendust, mis aitavad tööd paremini mõista ja hinnata.
 • PDF fail (faili suurus maksimaalselt 10 MB), milles on vastatud küsimustele:
 1. Mis oli töö eesmärk? Lisa palun konkreetsed numbrilised ja mõõdetavad eesmärgid.
 2. Kirjelda lühidalt töö teostamise etappe
 3. Millised olid töö tulemused? Kas seatud eesmärgid said täidetud?
 4. Mis oli töös sellist, mis vääriks loomingulisuse ja uuenduslikkuse osas esiletõstmist?

Iga küsimuse vastus võib olla maksimaalselt 2000 tähemärki.

 

KATEGOORIA: Tulemusturundus

Kategoorias tunnustatakse projekte/lahendusi, mille käigus on saavutatud äri seisukohalt märkimisväärne kasv müüginumbrites, külastajate arvus, turuosas, täiendavas tulus jne. Saavutuse taga on täpne fokusseeritus teguritele, mis toovad tulemuse kas kõige kiiremini või kõige efektiivsemalt. Tulemus/muutus peab olema numbritega tõestatav ja üheselt mõistetav.

Hinnatakse: Eesmärk 25%, teostus 30%, tulemuslikkus 35%, loomingulisus 10%

Osalemiseks tuleb täita Defol.io lehel TULImust avaldus:

 • Projekti/töö nimi
 • Töö lühikirjeldus kuni 400 tähemärki
 • Töö esitaja ja projektiga seotud ettevõtete/inimeste andmed (ettevõte/bränd, koostööpartnerid/agentuurid, projektiga seotud inimesed ja nende ametinimetused)
 • Projekti/töö esitaja telefoninumber ja e-posti aadress, mida kasutatakse ainult juhul, kui on organisatoorseid küsimusi (näiteks žürii soovib esitada lisaküsimusi, töö valitakse auhinnasaajate hulka jne).
 • Soovi korral lisa kuni 3 loovlahendust, mis aitavad tööd paremini mõista ja hinnata.
 • PDF fail (faili suurus maksimaalselt 10 MB), milles on vastatud küsimustele:
 1. Mis oli töö eesmärk? Lisa palun konkreetsed numbrilised ja mõõdetavad eesmärgid.
 2. Kirjelda lühidalt töö teostamise etappe
 3. Millised olid töö tulemused? Kas seatud eesmärgid said täidetud?
 4. Mis oli töös sellist, mis vääriks loomingulisuse ja uuenduslikkuse osas esiletõstmist?

Iga küsimuse vastus võib olla maksimaalselt 2000 tähemärki.

 

ŽÜRII

 • Annely Luikmel, Eesti Loto
 • Arno Pae, Swedbank
 • Gert Lee, Taevas Ogilvy
 • Ines Estrin, Tele2 Eesti
 • Janika Ritson, Agenda PR
 • Kaarel Oja, IAB Baltics
 • Maarja Kaalep, Mindshare Estonia
 • Tanel Lillepalu, Jolos

HINDAMISPÕHIMÕTTED

Eesmärk – selgelt määratletud eesmärk(-gid) ja lahenduse vastavus sihtrühmale (miks töö vajalik, mida soovitakse saavutada, kuidas sihtgruppi mõjutada).

Teostus – lahenduse teostuse terviklikkus ja professionaalsus.

Tulemuslikkus – milliseid tulemusi lahendusega saavutati. Nt mõju brändipositsioonile, nähtavuse kasv, külastajate arvu kasv, täiendav tulu jne.

Loomingulisus – uuenduslikkus, teistmoodi lähenemine, seniste arusaamade tavapärasest erinev kasutamine, eeskuju ja inspiratsioon teistele.

KONTAKT

Tehnilised küsimused:

Info TULImust konkursi kohta: